Bc. Alena ŠVELCHOVÁ

Diplomová práce

3D simulační model v Plant Simulation jako digitální dvojče modelu Training Factory Industry 4.0

3D Simulation Model Representing the Digital Twin of the Training Factory Industry 4.0 Developed in Plant Simulation Software
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou tvorby digitálního dvojčete modelu Training Factory Industry 4.0 od společnosti Fishertechnik. Teoretická část je věnována charakteristice pojmů Průmysl~4.0, chytrá továrna a digitální dvojče a problematice tvorby simulačních modelů. V praktické části je navržen a realizován 3D simulační model. Tvorba modelu a simulace jsou realizovány ve 3D prostředí …více
Abstract:
The presented thesis deals process of creating digital twin of Fishertechnik's model Training Factory Industry 4.0 using the Tecnomatix Plant Simulation software. Theoretical part describes concepts of Industry 4.0, Smart factory, and Digital Twin and theory of modeling and simulation. Practical part contains design and creaiton of 3D simulation model. The implementation and all simulations are carried …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVELCHOVÁ, Alena. 3D simulační model v Plant Simulation jako digitální dvojče modelu Training Factory Industry 4.0. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Průmyslové inženýrství a management / Průmyslové inženýrství a management