Jan VRÁNA

Bakalářská práce

Využití stavebního spoření po novele zákona o stavebním spoření v roce 2003

The usage of the building saving after the novella in 2003
Anotace:
Cílem této práce je vyhodnotit jednotlivé ukazatele stavebního spoření před a po novele zákona o stavebním spoření a na jeho základě potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. První hypotéza zní: "Vedly změny podmínek stavebního spoření ke změně v počtu uzavřených smluv a změně cílové částky?" Druhá hypotéza pak zní: "Potvrzuje rostoucí počet uzavřených smluv a růst cílové částky větší zainteresovanost …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the various indicators of building saving before and after the amendment of the building savings and provides the basis to confirm or disconfirm defined hypothesis. The first hypothesis asselts: "Did changes in the conditions of building savings resulted in a change of the number of contracts and change the target amount?" The second hypothesis then asselts: "Does …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jiří Uhman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRÁNA, Jan. Využití stavebního spoření po novele zákona o stavebním spoření v roce 2003. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management