Bc. Kristína Jendruchová

Bakalářská práce

Extracelulární vezikuly, způsoby jejich izolace a charakterizace

Extracellular vesicles, their isolation and characterization
Abstract:
Extracellular vesicles represent an important form of intercellular communication. The goal of this bachelor’s thesis is to define their properties with regards to their size, structure and origin. As the scope of this thesis, production and function of extracellular vesicles in multicellular organisms are described. Additional emphasis is placed on describing methods that allow for isolation and detailed …více
Abstract:
Extracelulární vezikuly představují významný způsob mezibuněčné komunikace. Cílem této bakalářské práce je definovat jejich vlastnosti z hlediska jejich velikosti, struktury a původu. V rámci práce jsou popsány možnosti tvorby a funkce extracelulárních vezikulů v mnohobuněčném organismu. Důraz je dále kladen na popis metod umožňujících izolaci těchto částic a podrobnou charakterizaci z hlediska jejich …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Ambrožová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Binó, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika