Bc. Kateřina Čermáková

Diplomová práce

Školní pokusy pro 2. stupeň základní školy k tématickému celku biologie rostlin

Experiments for primary schools, thematic unit Biology of plants
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhy a realizací pokusů pro základní školy k tematickému celku biologie rostlin a vypracováním laboratorních listů, případně pracovních listů a vypracováním metodických listů pro učitele. V diskuzi jsou diskutovány navržené změny, a to k pokusům Klíčení semen čočky jedlé a Vedení vody rostlinou, neboť tyto pokusy byly na základní škole ZŠ Horní 16 v Brně realizovány.
Abstract:
The master thesis deals with the design and realization of experiments for elementary schools on the thematic unit of plant biology and elaboration of laboratory sheets or worksheets and elaboration of methodological sheets for teachers. The discussion discusses the designed changes, for the experiments on Germination of seeds of edible lentils and Water conduction through plants, these experiments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta