Jiahao Fu

Bakalářská práce

Assessment of Solvency of a Company in the Automotive Sector

Assessment of Solvency of a Company in the Automotive Sector
Anotace:
The aim of this thesis is to make the assessment of solvency of Volkswagen Group by using common-size analysis, solvency ratio analysis, pyramidal decomposition and sensitivity analysis from 2010 to 2014.This thesis is divided into five parts. Chapter 1 is introduction.In chapter 2, we will introduce three basic financial statements: balance sheet, income statement and cash flow statement. And introduce …více
Abstract:
The aim of this thesis is to make the assessment of solvency of Volkswagen Group by using common-size analysis, solvency ratio analysis, pyramidal decomposition and sensitivity analysis from 2010 to 2014.This thesis is divided into five parts. Chapter 1 is introduction.In chapter 2, we will introduce three basic financial statements: balance sheet, income statement and cash flow statement. And introduce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance