Valeriya Korosteleva

Bakalářská práce

Programy a projekty Evropské Unie podporující jazykové vzdělávání zaměřené na hotelové služby a cestovní ruch.

EU Programmes and Projects Aimed at Support of Language Education Focused on Hotel Services and Tourism.
Anotace:
Abstrakt KOROSTELEVA, Valeriya . Programy a projekty Evropské Unie podporující jazykové vzdělávání zaměřené na hotelové služby a cestovní ruch . [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : 2017. 54s. Tato bakalářská práce se zaobírá programy a projekty Evropské unie, přispívající k rozvoji jazykového vzdělání. Práce je rozdělena do 3 částí. V první části, teoreticko-metodologické, je pozornost …více
Abstract:
Abstract KOROSTELEVA, Valeriya . European Union - their programmes and projects supporting language education and its implementation in accommodation establishments in the Czech Republic. [ Bachelor´s Dissertation] Vysoká škola hotelová. Praha : 2017. p.54 This bachelor thesis is concerned with programs and projects originated in the European Union and contributing to the advancement of language education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Eva Mičková
  • Oponent: doc. PhDr. Jelena Celunová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze