Markéta Malečková

Bakalářská práce

Obraz migrace v českém zpravodajství v roce 2015

The picture of migration in Czech news in 2015
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnou rolí médií ve formování veřejného mínění. Jejím cílem je zjistit, zda informování médií v ČR o migraci v průběhu migrační krize v roce 2015 bylo zatížené takovým způsobem, kdy mohlo ovlivnit veřejné mínění o problematice. Česká televize je jako jediné české veřejnoprávní médium poskytující televizní zpravodajství vhodným reprezentativním subjektem. Cíle bylo dosaženo …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possible role of the media in shaping of public opinion. Its aim is to find out whether informing the media in the Czech Republic about migration during the migration crisis in 2015 was burdened in such a way that it could influence public opinion on the issue. Czech Television is the only Czech public service medium providing television news as a suitable representative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2022
  • Vedoucí: Radka Druláková
  • Oponent: Michal Strnad

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85953

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie