Šárka Burkoňová

Master's thesis

Vliv teploty a obsahu chloridu sodného na růst Arcobacter butzleri

The Effect of Temperature and Sodium Chloride Content on the Growth of Arcobacter Butzleri
Anotácia:
Teoretická část diplomové práce charakterizuje rod Arcobacter, zabývá se jeho výskytem, vlastnostmi, jeho patogenitou, metodami inhibice a především fyzikálními a chemickými faktory využívané pro růst a přežívání rodu Arcobacter spp. Práce byla zaměřená na růstové charakteristiky A. butzleri v laboratorním médiu při teplotách 25, 30 a 37 °C a s různým obsahem chloridu sodného. Bylo pracováno s celkovými …viac
Abstract:
The theoretic part of this thesis characterizes the stock Arcobacter, deals with his occurrence, features, his pathogen, methods of inhibition and above all with physical and chemical factors exploited for growth and survival of the stock Arcobacter spp. The thesis was intented on vegetative characteristics A. butzleri in a laboratory medium at temperatures 25, 30 and 37 °C and with a different content …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedúci: doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Burkoňová, Šárka. Vliv teploty a obsahu chloridu sodného na růst Arcobacter butzleri. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / odbor:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.