Bc. Eliška Dokulilová

Master's thesis

Analýza značky České pirátské strany a jejího lídra Ivana Bartoše

A Brand Analysis of the Czech Pirate Party and its leader Ivan Bartoš
Abstract:
Cílem této diplomové práce je popsat rozdíly ve vnímání osobnosti značky České pirátské strany a jejího předsedy Ivana Bartoše. Výzkum porovnává dvě perspektivy, zaprvé vnímání členů a následně veřejnosti v návaznosti na významný úspěch strany ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na podzim roku 2017. Využit je k tomu pětidimenzionální model OCEAN Gerarda Sauciera, který je vhodným …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe the differences in brand personality perception of the Czech Pirate Party and its leader Ivan Bartoš. The research design compares two perspectives, first, of the party members, and second, of the general public following the breakthrough success of the Pirate Party in the autumn 2017 elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2019
  • Supervisor: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií