Bc. Aneta Jakubíčková

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující dětské čtenářství

Factors Influencing Children's Reading
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dětského čtenářství, zejména faktory, které jej ovlivňují. Cílem je popsat a rozebrat prvky, které působí na čtenáře v procesu utváření vztahu ke knize. V teoretické části je popsán význam dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti, jako důležité složky v procesu čtení. Hlavním tématem jsou jednotlivé faktory působící na rozvoj dětské četby, z nichž nejdůležitější …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of children´s reading, especially focuses on factors influencing the reading. The aim is to describe and analyze features affecting the readers and help to bring forth the relationship: a book- a reader. The thesis has two parts. The first part deals with describing of the importace in children´s reading so as the readers´ literacy. Both are important characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2013
Zveřejnit od: 26. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Sulovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jakubíčková, Aneta. Faktory ovlivňující dětské čtenářství. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.9.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 9. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / český jazyk - německý jazyk