Bc. Iveta Hrnčářová

Diplomová práce

Komunikace na pracovišti jako předmět neformálního vzdělávání

Impact of informal education on communication in the workplace
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce je zaměřena na komunikaci na pracovišti a na její vnímání z pohledu nadřízených a podřízených. Práce je koncipovaná do dvou částí – teoretické a empirické. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy: komunikace, firemní vzdělávání a firemní kultura. V závěru teoretické části se věnuji také komunikaci v kontextu pracoviště a jejímu významu, kde představuji i komunikaci …více
Abstract:
This Master’s thesis deals with communication in the workplace and its perception from the point of view of superior and subordinate employees. The thesis consists of two parts – theoretical and empirical. The theoretical part defines the following basic terms: communication, corporate education and corporate culture. By way of conclusion of the theoretical part, I deal also with communication within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta