Barbora Jánská

Diplomová práce

SOUČASNÝ SYSTÉM TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR: ČAS NA ZMĚNU

Current System of Tertiary Education in Czech Republic - Time for a Change
Anotace:
Lidský kapitál je důležitým prvkem tvořícím konkurenční výhody jednotlivých států. Klíčovou roli pro zvyšování lidského kapitálu má terciární vzdělávání. Cílem diplomové práce je analýza systému terciárního vzdělávání v České republice, která je završena návrhem na jeho změnu. Testována je hypotéza optimálního zaměření terciárního vzdělávání a nutnost vhodné reformy. V diplomové práci je předložen …více
Abstract:
Human capital is an important element creating competitive advantage of individual states. Tertiary education has a key role in increasing of human capital. The aim of this diploma work is an analysis of the system of tertiary education in the Czech Republic, which is topped with a proposal for its amendment. The hypothesis of optimal orientation of tertiary education and the need for appropriate reforms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Magdalena Kotýnková
  • Oponent: František Petrášek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34652