Bc. Anna Kabelková

Diplomová práce

L'évolution du conte Le Petit Chaperon rouge dans le contexte de narration

Evolution of Little Red Riding Hood in the context of storytelling
Abstract:
The master thesis L’évolution du conte Le Petit Chaperon rouge dans le contexte de narration deals with the origin of the fairy tale Little Red Riding Hood and the adaptations of this fairy tale. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part introduces the original oral and written folk versions of the world-famous fairy tale. In addition, the thesis analyzes and …více
Abstract:
Diplomová práce L’évolution du conte Le Petit Chaperon rouge dans le contexte de narration se zabývá původem a adaptacemi světově známé pohádky O Červené Karkulce. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou představeny původní ústní a písemné lidové verze světově známé pohádky. Dále práce analyzuje a porovnává pět adaptací pohádky od autorů současné literatury pro děti …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta