Bc. Anna Kabelková

Master's thesis

L'évolution du conte Le Petit Chaperon rouge dans le contexte de narration

Evolution of Little Red Riding Hood in the context of storytelling
Abstract:
The master thesis L’évolution du conte Le Petit Chaperon rouge dans le contexte de narration deals with the origin of the fairy tale Little Red Riding Hood and the adaptations of this fairy tale. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part introduces the original oral and written folk versions of the world-famous fairy tale. In addition, the thesis analyzes and …more
Abstract:
Diplomová práce L’évolution du conte Le Petit Chaperon rouge dans le contexte de narration se zabývá původem a adaptacemi světově známé pohádky O Červené Karkulce. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou představeny původní ústní a písemné lidové verze světově známé pohádky. Dále práce analyzuje a porovnává pět adaptací pohádky od autorů současné literatury pro děti …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2019
  • Supervisor: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta