Zdeňka FOŘTOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vlivu MAS v suburbanizačních oblastech krajských měst na rozvoj regionu

The analysis of the MAS in suburbanizational areas of the regional towns effect on the region development
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je analýza vlivu vybraných místních akčních skupin v suburbanizačních oblastech krajských měst na rozvoj regionu. Pro práci byly vybrány tři místní akční skupiny podpořené v 1. kole PRV, jejichž území působnosti těsně sousedí s krajským městem (MAS Hlubocko-Lišovsko České Budějovice, MAS Podještědí Liberec, MAS Třesťsko Jihlava). První část práce se zabývá rolí MAS v regionu …více
Abstract:
The point of this bachelor´s thesis is the analysis of the of some local action groups in chosen local in suburbanizational regional towns areas . The three action groups were chosen for this thesis. Those were supported in the first lap of PRV and their territory closely adjoins the regional town (LAG Hlubocko-Lišovsko České Budějovice, LAG Podještědí Liberec, LAG Třesťsko Jihlava). (LAG =MAS in English …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOŘTOVÁ, Zdeňka. Analýza vlivu MAS v suburbanizačních oblastech krajských měst na rozvoj regionu. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj