Zuzana VATALOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v paliativní péči o pacienta s Huntingtonovou chorobou

Nursing Process in Palliative Care of Patient with Huntington´s Disease
Anotace:
Huntingtonova choroba je vzácné onemocnění s nepříznivou prognózou, kdy progresivně ubývá tělesných i duševních schopností a vede k úplné závislosti pacienta na péči okolí. Cílem mé práce bylo zaměřit se na potřeby konkrétního pacienta s Huntingtonovou chorobou a zpracovat ošetřovatelský proces. Teoretická část má tři kapitoly, popisuje obecně Huntingtonovu chorobu, vznik nemoci, příznaky neurologické …více
Abstract:
The Huntington disease is a rare disease with pure prognosis during which the physical and mental abilities are progressively decreasing and leads to complete dependence of patient to care of the others. The aim of the thesis was to focus on the personal needs of particular Huntington disease patient and compile the complete nursing process. Theoretical part of the bachelor thesis consists of three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Šináglová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VATALOVÁ, Zuzana. Ošetřovatelský proces v paliativní péči o pacienta s Huntingtonovou chorobou. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra