Petr Tykal

Bakalářská práce

Aplikace pro 3D vizualizaci mapových podkladů z OSM

Application for 3D visualization of map data from OSM
Anotace:
Práce se zabývá využitím otevřených dat služby OpenStreetMap k jejich vizualizaci ve 3D prostoru herního enginu Unity. Představuje čtenáři základní pojmy potřebné pro lepší pochopení problematiky zpracování a vizualizace dat a představuje další aplikace, jenž se věnují stejnému tématu. Postupně popisuje postup zpracování vstupních dat, přes způsoby vizualizace jednotlivých druhů dat až po možnost odstranění …více
Abstract:
The thesis deals with the use of OpenStreetMap open data for its visualization in the 3D space of Unity game engine. It introduces the readers to the basic concepts needed for better understanding of the problematics of data processing and visualization and presents other applications that deal with the same topic. It gradually describes the procedure of processing input data, ranging from visualization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaromír Landa, Ph.D.
  • Oponent: David Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika