Mgr. Eliška Kellnerová

Diplomová práce

Leaving the Reservation in Selected Prose by Sherman Alexie

Leaving the Reservation in Selected Prose by Sherman Alexie
Anotace:
Cílem této diplomové práce je posoudit hlavní důvody opouštění rezervace ve vybrané próze Shermana Alexieho. Alexie je jedním z nejvýznamnějších současných indiánských autorů a jeho dílo nabízí zajímavý pohled na dané téma. Práce nastiňuje širší historický a demografický kontext migrace z rezervací do měst po druhé světové válce. Hlavní část práce se zabývá detailní analýzou vybraných prozaických děl …více
Abstract:
The aim of this Master’s Diploma Thesis is to examine the main reasons for leaving the reservation in selected prose by Sherman Alexie. Alexie is one of the most significant contemporary Native American authors and his works offer an interesting insight into the issue. The thesis provides wider historical and demographical context of the migration from reservations to urban areas after World War II …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta