Theses 

Emigrace Kubánců do Spojených států amerických od roku 1959 do současnosti – Eliška Bačkovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie

Eliška Bačkovská

Bakalářská práce

Emigrace Kubánců do Spojených států amerických od roku 1959 do současnosti

Cuban emigration to the United States of America since 1959

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat vývoj kubánské emigrace od roku 1959, kdy se na Kubě dostal k moci Fidel Castro, do současnosti. Předpokladem pro dosažení hlavního cíle bylo dosažení cílů dílčích, mezi které patří analýza příčin kubánské emigrace, poukázání na spojitost mezi historickým vývojem Kuby a emigrací z ostrova do Spojených států, dále také charakteristika kubánské menšiny žijící v USA a možnosti budoucího vývoje kubánské emigrace. Práce je rozdělená do šesti kapitol zahrnující obecné vymezení migrace a její formy, stručnou historii mezinárodní migrace, dále se zaměřuje na USA - největší imigrační zemi světa. Nechybí zde hlavní imigrační toky ani sociálně ekonomická charakteristika imigrantů do USA. Jednotlivé etapy kubánské imigrace do USA od r. 1959 až do současnosti popsané ve čtvrté kapitole tvoří stěžejní část práce. Pozornost je také zaměřena na kubánskou komunitu žijící ve Spojených státech a budoucí vývoj kubánské migrace.

Abstract: The main aim of this bachelor thesis is to analyze the development of Cuban emigration to the USA since 1959, when Fidel Castro assumed power in Cuba. The presumption for achievement the main aim was to achieve the partial goals including the analysis of causes of Cuban emigration, highlighting the connection between the historical development of Cuba and the emigration from the island to the United States, furthermore, the characteristic of Cuban minority living in the U.S. and possible future development of Cuban emigration. The thesis is divided into six chapters including the general definition of migration and its forms, brief history of international migration, it also focuses on the U.S. - the largest immigration country in the world. The thesis doesn't lack the main immigration flows and social economic characteristics of the US immigrants. Particular waves of Cuban immigration to the USA since 1959 are described in chapter four, which frames pivotal part of the thesis. Attention is also paid to the Cuban community living in the United States and the future development of Cuban migration.

Klíčová slova: USA, Kuba, kubánští emigranti, mezinárodní migrace, migrace

Keywords: Cuba, USA, Cuban emigrants, international migration, migration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Jan Kochan
  • Oponent: Martina Jeníčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22471

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:01, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz