Adéla PURKERTOVÁ

Bakalářská práce

Aplikace kinestetického učebního stylu do výuky anglického jazyka v MŠ

Kinaesthetic learning methods applied in English language teaching in preschool education
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Aplikace kinestetického učebního stylu do výuky anglického jazyka v MŠ" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno předškolní období, pohybové schopnosti a dovednosti, kinestetický učební styl výuky, výuka anglického jazyka v MŠ, popis dvou metod výuky cizího jazyka a problematika bilingvismu. Cílem praktické části bakalářské práce bylo navrhnout …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the topic of "Kinaesthetic learning methods applied in English language teaching in preschool education". It is divided into two parts - theoretical and practical. The preschool period, motor abilities and skills, kinaesthetic learning style of teaching, English language teaching in preschool education, description of two methods of teaching a foreign language and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PURKERTOVÁ, Adéla. Aplikace kinestetického učebního stylu do výuky anglického jazyka v MŠ. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/