Bc. Jakub SAMEC

Diplomová práce

Vliv způsobu ochrany rostlin na řepku olejku a emise skleníkových plynů z jejího pěstování

Influence of plant protection system on oil rape and greenhouse gases emissions from oil rape growing
Anotace:
Diplomová práce srovnává různé způsoby intenzity ošetření porostu řepky ozimé během jejího pěstebního cyklu. Zároveň byly vyhodnoceny jednotlivé varianty ochrany a byla určena jejich škodlivost. Práce se dále zabývá srovnáním produkce emisí skleníkových plynů. Výsledkem práce je vyhodnocení zatížení jednotky plochy emisemi, které jsou také přepočteny na jednotku výnosu řepky ozimé. Tyto závěry vychází …více
Abstract:
The theses serves as a comparison of different ways in the intensity of Brassica napus protection through the vegetational period. There were various protection types evaluated and their harmfulness was specified. Theses confronts the production of greenhouse gases emissions. The result is the surface unit emissive burden assesment and its conversion into the Brassica napus yield unit. These conclusions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAMEC, Jakub. Vliv způsobu ochrany rostlin na řepku olejku a emise skleníkových plynů z jejího pěstování. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses c4uisf c4uisf/2
18. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 5. 2017
Bulanova, L.
19. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.