Ing. Monika Memićová

Doctoral thesis

Metodika řešení křižovatek s využitím teorie dopravního proudu

Methodics for Method of Solution on Flyovers wiht Use Traffic Flow Theory
Anotácia:
V dizertační práci jsou řešeny vztahy mezi geometrii prvků mimoúrovňových křižovatek a jejich kapacitou.
Abstract:
In disertation work are offered solutions for relations between capacity of flyover in one side and geometric desing standards in another side.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2010
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 11. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Memićová, Monika. Metodika řešení křižovatek s využitím teorie dopravního proudu. Pardubice, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Doctoral programme / odbor:
Technique and Technology in Transport and Communications / Technology and Management in Transport and Telecommunications: Technology

Práce na příbuzné téma