Mgr. Soňa Legartová, Ph.D.

Disertační práce

Struktura a vybrané funkce chromatinu jako markerů pro klinickou praxi

Structure and selected functions of chromatin as a markers for clinical diagnostics
Abstract:
PhD thesis describes results of three selected papers. The first publication is devoted to the functioning of nuclear lamina. A- and C-type lamins are intermediate filament proteins responsible for the maintenance of nuclear shape and most likely nuclear architecture. In this study, we propose that pronounced invaginations of A/C-type lamins into the nuclear interior represent channels for the transport …více
Abstract:
Dizertačná práca sa skladá z vybraných publikácii. Prvá publikácia sa venuje problematike jadrovej laminy. Laminy typu A a C sú intermediálne filamenty, ktoré sú zodpovedné za udržovanie celistvosti a tvaru jadra bunky. Na základe získaných výsledkov predpokladáme, že invaginácie laminov typu A/C do vnútorného priestoru jadra slúžia ako kanály na prepravu regulačných molekúl k miestam ich pôsobenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
  • Oponent: RNDr. Aleš Kovařík, CSc., doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta