Bc. Michaela Rudolfová

Diplomová práce

Vývoj tělesné zdatnosti a variability srdeční frekvence po kardiovaskulární rehabilitaci pacientů - mužů

Development physical fitness and heart rate variability before and after cardiovascular rehabilitation in patients - men
Anotace:
Diplomová práce studovala vliv kardiovaskulární rehabilitace u pacientů, mužů, s ischemickou chorobou srdeční na vývoj tělesné zdatnosti, na změny parametrů transportního systému a variability srdeční frekvence. Studie se zúčastnilo 10 pacientů průměrného věku 59,2±10,6 let. Výsledkem bylo statisticky významné zvýšení fyzického výkonu a statisticky nevýznamné zvýšení parametrů transportního systému …více
Abstract:
This thesis dealed with the influence of cardiovascular rehabilitation patients, men, with ischemic heart disease to develop physical fitness, changes in the parameters of transport systém and heart rate variability. The study investigated 10 patients, mean age 59,2 ± 10,6 years. The result showed significant increase in physical fitness and nonsignificant increase in the parameters of the transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta