Bc. Eliška Frajerová

Master's thesis

Leadership a management - jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků

Leadership and management – how to lead effectively in order to achieve results
Abstract:
Leadership a management je třeba od sebe správně odlišit, prozkoumat jejich rozdíly a propojení s běžným životem. Cílem je v teoretické části zhodnotit současný stav v oblasti managementu a v praktické části učinit průzkum v konkrétní společnosti. Vzhledem k výsledkům průzkumu je třeba vyhodnotit opatření, která poskytnou základ pro zlepšení situace v daném podniku. Cílem je odhalit slabá místa ve …more
Abstract:
Leadership and management need to be properly distinguished from each other, explored differences and links with everyday life. The aim is to evaluate the current state of management in the theoretical part and to make a survey in a concrete company in the practical part. Given the results of the survey, measures need to be evaluated to provide a basis for improving the business situation. The aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní