Bc. Gabriela Šotová

Bachelor's thesis

Úroková politika centrální banky a její vliv na řízení úrokových sazeb bank

Interest policy of the central bank and its influence on interest tariff controls of banks
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce jsou měnověpolitické nástroje České národní banky, zejména úrokové sazby České národní banky a jejich vliv na tržní úrokové sazby obchodních bank. V úvodu práce je stručně popsána všeobecně bankovní soustava a následně bankovní soustava v České republice. Další část práce se věnuje centrální bance, především České národní bance a charakteristice jednotlivých měnověpolitických …more
Abstract:
My bachelor’s thesis focuses on currency policy tools of the Czech National Bank, in particular the interest rates of the Czech National Bank and their influence on the market interest rates of business banks. The introductory part of my paper briefly describes, in general terms, the banking system and then the banking system of the Czech Republic. The rest of the thesis focuses on the central bank …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2008
  • Supervisor: Ing. Karel Tvrzník
  • Reader: Ing. Jiřina Dvořáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní