Ing. Daniela Brisudová

Bakalářská práce

Riadenie, optimalizácia zásob a materiálového toku

Control and optimalization of inventory and material flow
Abstract:
Bachelor Thesis allocates how are the impacts of investment to inventory on results of plant in the area of profit. On bases types of inventory in the plant their turnover and economic ordered quantity target on minimalization of costs on maintenance of inventory. How are the methods on calculation of costs to maintenance of inventory, make clear a methods, which are able to turn profit for improvement …více
Abstract:
Bakalárska práca poukazuje, aké dopady majú investície do zásob na výsledky podniku v oblasti zisku. Základne typy zásob v podniku ich obrátku a ekonomické objednávacie množstvo zamerané na minimalizáciu nákladov na udržovanie zásob. Aké sú metódy na výpočet nákladov na udržovanie zásob, vysvetľuje metódy, ktoré je možné využiť pre zlepšenie riadenia zásob, pretože je zrejmé, že zásoby predstavujú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Roman Storch, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance