Marie KUČEROVÁ

Diplomová práce

Zásada rovnosti a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví

Principle of Equality and Non- Diskrimination in labor relations according to sex
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zásadou rovnosti a zákazem diskriminace v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví. Obsah pojmu rovnost se neustále vyvíjí a lze na něj nahlížet z různých hledisek. S principem rovnosti je spojen i princip rovného zacházení. Diskriminaci lze rozdělit na přímou a nepřímou. Diskriminací se rozumí mj. i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the relationships at work - with the principle of equality and the prohibition of discrimination based on sex. The concept of equality is constantly evolving and it could be viewed from various perspectives. The principle of equality is associated with the principle of equal treatment. Discrimination could be divided into direct and indirect. Discrimination means, among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2013
Zveřejnit od: 29. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Marie. Zásada rovnosti a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 11. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses c5bdd1 c5bdd1/2
29. 11. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.