Bc. Petr Gelnar

Diplomová práce

Cyklistická doprava ve vybraných městech ČR a Francie

Cycling Transport in Selected Cities in the Czech Republic and France
Anotace:
Diplomová práce Cyklistická doprava ve vybraných městech ČR a Francie se zabývá rozvojem cyklistické dopravy v Brně a Rennes. Cílem práce je identifikace způsobů, jakými jsou ve vybraných městech ČR a Francie plánována a realizována opatření vedoucí ke zvýšení podílu cyklistické dopravy na celkové městské dopravě. První část práce se věnuje strategickému plánování cyklistické dopravy a jejím specifikům …více
Abstract:
The Master’s thesis Utility cycling in selected cities of the Czech Republic and France deals with development of utility cycling in Brno and Rennes. The aim of this thesis is to identify the methods of planning and implementation of measures which are leading to increase the mode share of bicycle on urban transport in selected cities of the Czech Republic and France. First part deals with strategic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.