Theses 

Cyklistická doprava ve vybraných městech ČR a Francie – Bc. Petr Gelnar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Petr Gelnar

Diplomová práce

Cyklistická doprava ve vybraných městech ČR a Francie

Cycling Transport in Selected Cities in the Czech Republic and France

Anotace: Diplomová práce Cyklistická doprava ve vybraných městech ČR a Francie se zabývá rozvojem cyklistické dopravy v Brně a Rennes. Cílem práce je identifikace způsobů, jakými jsou ve vybraných městech ČR a Francie plánována a realizována opatření vedoucí ke zvýšení podílu cyklistické dopravy na celkové městské dopravě. První část práce se věnuje strategickému plánování cyklistické dopravy a jejím specifikům. Na tuto část práce navazuje analýza strategických dokumentů a následná analýza strategických cílů rozvoje cyklistické dopravy. Dále je analyzována implementace strategií a použité nástroje. V poslední části je provedena komparace jednotlivých poznatků a zároveň jsou představena doporučení pro obě města.

Abstract: The Master’s thesis Utility cycling in selected cities of the Czech Republic and France deals with development of utility cycling in Brno and Rennes. The aim of this thesis is to identify the methods of planning and implementation of measures which are leading to increase the mode share of bicycle on urban transport in selected cities of the Czech Republic and France. First part deals with strategic planning of utility cycling a its particularities. This part is followed by analysis of strategic documents and by analysis of strategic goals of development of utility cycling. Next an implementation of strategies and employed instruments of development are being analysed. In the last part, a comparison is being made as well as recommendations for both cities are presented.

Klíčová slova: Cyklistická doprava, strategické plánování, Brno, Rennes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz