Theses 

The Shift Towards Cloud Computing – Bc. Stanislav Tvarůžek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Stanislav Tvarůžek

Master's thesis

The Shift Towards Cloud Computing

The Shift Towards Cloud Computing

Abstract: Cloud computing je fenoménom posledných rokov a akademická obec tiež ako i hlavní hráči na poli IT sa zaujímajú o tento nový a inovatívny prístup. Táto práca sumarizuje poznatky zízkané z rôznych zdrojov na tému cloud computing. Po prvé, analyzuje technológie, ktoré vydláždili cestu pre cloud computing a zrýchlili jeho ďaľší rozvoj. Po druhé, ponúka pohľad na architektúru cloud computingu a identifikuje služby, ktoré cloud computing ponúka. Nakoniec, skúma rôzne aspekty cloud computingu a jeho vplyv na informačné technológie. Akékoľvek komentáre a otázky možete smerovať na: tvaruzek@mail.muni.cz Alebo môžete navštíviť stránku www.innova.sk pre viac informácií o cloud computingu.

Abstract: Cloud computing is a phenomenon of the recent years and academia as well as major IT players are paying more attention to this emerging and innovative approach. This thesis summarizes information from various sources gathered on the subject 'cloud computing'. Firstly, it tracks back the evolution of technologies that paved the road for cloud computing and accelerated its further advancements. Secondly, it provides a high level overview of cloud computing technology stack and identifies service layers exposed via on-demand infrastructure. Lastly, it investigates various aspects of cloud computing and its impact on information technology. Any comments and thoughts on this thesis are highly appreciated and you can drop me a line at: tvaruzek@mail.muni.cz Or check my website www.innova.sk for more information about Cloud Computing.

Keywords: Cloud Computing, Virtualization, www.innova.sk, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, Amazon Web Services, Google Apps

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 7. 2009
  • Supervisor: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 01:25, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz