Michal ROD

Bakalářská práce

Fotovoltaická elektrárna většího výkonu (2 MW)

High power photovoltaic plant (2 MW)
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na techniku získávání elektrické energie ze slunečního záření, dále na stavbu fotovoltaických elektráren a porovnání dvou konkrétních staveb s diametrálním výkonovým rozdílem, efektivity obou projektů. Určení, zhodnocení a porovnání ekologického zatížení u těchto projektů navzájem. Ekonomické řešení projektů a výhodnost stavby, provozu a likvidace jednotlivých …více
Abstract:
The bachelor work is focused on a technique of obtaining electricity from solar radiation further the construction of photovoltaicpower plants and a comparison of two specific buildings with diametrical power difference and efficiency of these two projects. Identification, evaluation and comparison of environmental burdens at each of these projects. Economic resolution of projects and advantage of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Polívka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROD, Michal. Fotovoltaická elektrárna většího výkonu (2 MW). Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika