Bc. Radim Pešek

Diplomová práce

Návrh řešení systémů s fotovoltaickými panely pro oblast RD

A Study of the Utilisation of Photovoltaic Panel Systems for the Residental
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kombinací technologií hybridního FV systému a tepelného čerpadla pro oblast rodinného domu. Byla provedena studie parametrů FV zdrojů a jejich možný vývoj. Byl vyhodnocen a popsán rodinný dům po stránce energetických potřeb na vytápění a popsány možnosti ukládání energetických přebytků z navrženého FV generátoru. Dále byl navržen systém pro ukládání těchto přebytků do bateriového …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on combination of Hybrid Photovoltaic System and Heat pump technology for residential field. A study of the parameters of the PV sources and their possible development was carried out. The family house was evaluated and described in terms of energy needs for heating and described the possibilities of saving excess energy from the proposed photovoltaic generator. In addition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pešek, Radim. Návrh řešení systémů s fotovoltaickými panely pro oblast RD. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe