Bc. Ivana Rudnická

Diplomová práce

Sociálně pedagogická komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky na nižším stupni gymnázia

Socio-educational communication between teachers, parents and pupils in lower secondary school
Anotace:
Tato práce se zabývá sociálně pedagogickou komunikací mezi učiteli, rodiči a žáky na nižším stupni gymnázia. Dále je však také zaměřena na srovnání situace na gymnáziu a na základní škole. Teoretická část je věnována základním informací o této problematice, jako je sociální a pedagogická komunikace, základní pravidla této komunikace, efektivní a neefektivní způsoby komunikace, význam emocionální stránky …více
Abstract:
This work deals with social pedagogic communication between teachers, parents and pupils in the lower level of secondary school. Furthermore, it is also aimed at comparing the situation at the secondary school and primary school. The theoretical part is devoted to the basic information on this subject, such as social and educational communication, the basic rules of communication, effective and ineffective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Jiří Nolč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta