Marek Brožek

Bachelor's thesis

Použití LED světelných zdrojů ve filmové a televizní osvětlovací technice

The Use of LED Light Sources in Film and TV Lighting Technique

Anotácia:
Cílem práce je podat ucelený přehled o vývoji a současných trendech LED technologií v oblasti filmové a televizní osvětlovací techniky.Práce je koncipovaná do dvou částí. První se věnuje historii vzniku, fyzikálním a technickým parametrům LED a dále obsahuje glosář souvisejících pojmů.Druhá část podává přehled vývoje technologických řešení ve výrobě filmové a televizní LED osvětlovací techniky, seznamuje …viac
Abstract:
The purpose of this thesis is to provide a comprehensive overview of LED lighting equipment development and current trends in film and TV industry . The thesis is divided into two parts. The first focuses on historical outline, physical and technical parameters of LED and also provides glossary of related terms.The second part covers an overview of the development of LED technological solutions in …viac
 

Kľúčové slová

LED světelné zdroje

Kľúčové slová

filmová technika

Kľúčové slová

osvětlovací technika

Kľúčové slová

filmová technologie

Kľúčové slová

televizní technologie

Kľúčové slová

televizní technika
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedúci: Vladimír SMUTNÝ
  • Oponent: Jiří MACÁK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna