Theses 

Pacient s extrakorporální membránovou oxygenoterapií – Bc. Eva Hrubá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Hrubá

Diplomová práce

Pacient s extrakorporální membránovou oxygenoterapií

The Patient on Extracorporeal Membrane Oxygenation

Anotace: Diplomová práce je svým obsahem rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou mechanických srdečních podpor a jejich rozdělení, vývoj a dělení ECMO, indikace, pooperační monitoring, specifickou ošetřovatelskou péčí o tyto pacienty a možné komplikace spojené s ECMO terapií. Empirická část byla zpracována na podkladě retrospektivního sběru dat kvantitativním výzkumným šetřením jednotlivých pacientů. Jejím cílem bylo zjistit, u kterých pacientů s kardiovaskulární intervencí je ECMO využíváno, jak jsou touto terapií ovlivněny laboratorní hodnoty, které komplikace se při léčbě mohou vyskytnout a množství aplikovaných transfuzních přípravků v době léčby ECMO podporou.

Abstract: This diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on mechanical heart support and its types, development and sorting of ECMO, indication, post-operative monitoring, specific nursing care and possible complications associated with ECMO therapy. The practical part deals with quantitative research and was elaborated on the basic of retrospective data collection. Its aim was to find out which complications can be connected to the treatment, and the amount of transfusion applied during ECMO treatment.

Klíčová slova: mechanická srdeční podpora, ECMO, cévní vstupy, pooperační monitoring, všeobecná sestra, mechanical circulatory support, extracorporeal membrane oxygenation, vasculare access, postoperative monitoring, general nurse

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz