Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Disertační práce

Teorie kapitálové struktury podniků

Theory of Capital Structure of Enterprises
Anotace:
Cílem disertační práce je empirické ověření platnosti teorie optimální kapitálové struktury podniku ve specifických ekonomických podmínkách České republiky u podniků z odvětví kovodělného průmyslu a vytvoření faktorového rozhodovacího modelu pro tvorbu optimální kapitálové struktury u těch podniků, které závěry teorie optimální kapitálové struktury dodržují. Tomuto hlavnímu cíli jsou potom podřízeny …více
Abstract:
The aim of this dissertation is the empirical verification of optimal capital structure theory validity in specific conditions of the Czech Republic in enterprises from metallical industry and the creation of factor model for optimal capital structure creation for enterprises keeping the conclusions of optimal capital structure theory. Other 4 partial aims are subordinated to the main aim.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc., prof. Ing. Jozef Královič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta