Theses 

Trh práce a problematika zaměstnanosti v České republice – Bc. Hana Černá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Černá

Diplomová práce

Trh práce a problematika zaměstnanosti v České republice

Labour Market and Employment in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce analyzuje současnou situaci na trhu práce, konkrétně stav v Libereckém kraji a pro tento kraj navrhnout možná řešení k udržení stávající situace na trhu práce, tedy nízké nezaměstnanosti a podpory zaměstnanosti. Práce se dělí na dvě části. V první části mé práce se zabývám teoretickým pohledem na problém zaměstnanosti a nezaměstnanosti obecně. Druhá část je zaměřena na Liberecký kraj, jeho srovnání vybraných ukazatelů v rámci celé České republiky, jakož i srovnání vybraných ukazatelů v jeho jednotlivých oblastech v souladu s tématem této práce. V závěrečné části mé práce využívám své poznatky ve SWOT analýze, kterou analyzuji ekonomiku, trh práce a podnikatelské prostředí v rámci Libereckého kraje a popisuji silné a slabé stránky, jakož i hrozby a příležitosti.

Abstract: The objective of my diploma thesis was to analyze the current status of the labour market, specifically focusing on the situation in the Liberec Region. I am trying to come up with suggestions which may help sustain the low unemployment rate in this region and further boost supply and demand for work. The thesis is separated into two parts. The first part gives a theoretical and general look at the employment versus unemployment issue. The second part focuses on the Region of Liberec and gives a comparison of several indicators of the Region with the situation in the Czech Republic. I am also comparing situations in various parts of the region, in line with the topic of the thesis. Eventually I am using the gathered data in a SWOT analysis, giving a close look at the Region´s economy, its labour market, business environment, trying to capture the pros and cons and also the possible threats and opportunities.

Klíčová slova: Trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti, rizikové skupiny, životní minimum, podpora v nezaměstnanosti, Česká republika, Liberecký kraj, Liberec, SWOT analýza.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 09:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz