Bc. Alonso Jan Hilgert dongo Soria

Bakalářská práce

Social Networks and Their Marketing Potential For Small and Medium Enterprises

Social Networks and Their Marketing Potential For Small and Medium Enterprises
Anotace:
Ve XXI století, jsme všichni obklopeni informacemi, a informace se nám masivně a neustále útočí. To je důvod, proč sociální sítě se rozvíjet, abychom mohli získat přístup k těmto informacím v pořadí a ve jednoduchým způsobem. V tomto dokumentu jsem promítnout výhody z ní, pokud jde o malé a střední podniky. Teoreticky vzato o vývoji sociální sítě sám. Prakticky rekompilace dat z uživatelů ní. Závěrečné …více
Abstract:
At the XXI century, we are all surrounded by information, and information is massively and constantly attacking us. That's why Social networks has develop so we can access to this information in order and in within easy way. In this document I project the benefits of it, regarding small and medium enterprises. Theoretically speaking about the evolution of the social network itself. Practically recompilation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní