Bc. Alonso Jan Hilgert dongo Soria

Bachelor's thesis

Social Networks and Their Marketing Potential For Small and Medium Enterprises

Social Networks and Their Marketing Potential For Small and Medium Enterprises
Abstract:
Ve XXI století, jsme všichni obklopeni informacemi, a informace se nám masivně a neustále útočí. To je důvod, proč sociální sítě se rozvíjet, abychom mohli získat přístup k těmto informacím v pořadí a ve jednoduchým způsobem. V tomto dokumentu jsem promítnout výhody z ní, pokud jde o malé a střední podniky. Teoreticky vzato o vývoji sociální sítě sám. Prakticky rekompilace dat z uživatelů ní. Závěrečné …more
Abstract:
At the XXI century, we are all surrounded by information, and information is massively and constantly attacking us. That's why Social networks has develop so we can access to this information in order and in within easy way. In this document I project the benefits of it, regarding small and medium enterprises. Theoretically speaking about the evolution of the social network itself. Practically recompilation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2015
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: Ing. Jiří Šnajdar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication