Theses 

Less Developed Countries: Success in Efforts to Remedy Debts? – Mgr. Marika Hildebrandová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Marika Hildebrandová

Bakalářská práce

Less Developed Countries: Success in Efforts to Remedy Debts?

Less Developed Countries: Success in Efforts to Remedy Debts?

Abstract: The aim of the dissertation is to analyse progress and preset state of debt relief. It may be argued that developing countries have not been very successful in promoting debt forgiveness or a substantial reduction of debt stock. The reasons for this belief are that a lot of states, especially in sub-Saharan Africa, are still struggling with scarce resources to service their debts, and that there has been a number of proposals and initiatives to improve the situation the helpfulness of which may be disputed. Furthermore, debt relief so far has been granted only to a few countries in need. The dissertation will therefore present arguments why the main debt relief initiatives are not regarded as successful as they could have been, and what the reasons of slow and limited progress of debt relief may be.

Keywords: dlužní krize, zadlužené a věřitelské státy, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, programy strukturálního přizpůsobení, Iniciativa pro vysoce zadlužené chudé země, Iniciativa multilaterálního oddlužení, debt crisis, debtor and creditor countries, the International Monetary Fund, the World Bank, structural adjustment programmes, the Heavily Indebted Poor Countries Initiative, the Multilateral Debt Relief Initiative

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:31, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz