Bc. Marcela Surmajová

Bachelor's thesis

Sexuální delikvence

Sexual Delinquency
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývala sexuální delikvencí ve vztahu k výkonu trestu, ochranné léčbě a detenci. Jejím cílem bylo zjistit, kteří jedinci jsou nejčastěji pachateli sexuálních deliktů a která forma ochranného léčení je jim nejčastěji ukládána. Práci tvořili dvě základní oblasti. Prvá oblast, tedy teoretická, se zabývala vymezením základních pojmů z oblasti sexuální delikvence. Praktická část zjišťovala …viac
Abstract:
This thesis dealt with sexual delinquency in relation to imprisonment, protective treatment and detention. The aim of this work was to determine which individuals are most sex offenders and who form a protective treatment is usually saved them. The work consisted of two main areas. The theoretical part deals with the definition of basic concepts in the area of sexual delinquency. The practical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
Zverejniť od: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedúci: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Surmajová, Marcela. Sexuální delikvence. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN