Anna Bajanová

Bakalářská práce

Komparácia operačných programov pre rozvoj ľudských zdrojov a zamestnanosti v ČR a na Slovensku

Komparace operačních programů pro rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti v ČR a na Slovensku
Anotace:
Tato bakalářská práce informuje o současných i předchozích operačních programech v České republice a na Slovensku. V úvodní části se zabývám obdobím 2007-2013 v ČR a na Slovensku, kde popisuji, jaké operační programy v té době existovaly, jejich rozdělení podle jednotlivých cílů a krátkou charakteristiku. V další části se zaměřuji na současné období 2014-2020 v ČR a na Slovenku. Zde si všímám změny …více
Abstract:
This thesis deals with introducing operational programs in Czech and Slovak Rebublics in the past as well as in the present. The introductory section is focused on the past period 2007-2013 in the Czech Republic and Slovakia, where I describe existing operating programmes, their distribution according to individual objectives and their short characteristic. In the following section I focus on the present …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá oboznámením sa s operačnými programami v Českej republike a na Slovensku v minulom a súčasnom období. V úvodnej časti sa zameriavam na minulé obdobie 2007-2013 v ČR a na Slovensku, kde popisujem aké operačné programy existovali, ich rozdelenie podľa jednotlivých cieľov a krátka charakteristika. V ďalšej časti sa zameriavam na súčasné obdobie 2014-2020 v ČR a na Slovensku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Leoš Vítek
  • Oponent: Ondřej Bayer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41933