Ing. Dita Přikrylová

Master's thesis

Business intelligence models for capturing and analysis of enterprise marketing data

Business intelligence models for capturing and analysis of enterprise marketing data
Abstract:
Cíl této práce se vymezuje na analýzu klíčových, často nestrukturovaných, marketingových dat ovlivňujících strategická rozhodování v menších organizacích a zhodnotit existující přístupy a business intelligence nástroje ke zpracování marketingových dat. Na základě výsledků analýzy je navržena architektura a dynamika modelu rozhodovacího prostředí pro marketingovou oblast. Model je dále testován na základě …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse key, often unstructured and multi-sourced, marketing data affecting strategic marketing decisions in small-scale organizations and to summarize existing approaches and business intelligence tools for marketing data processing in respect to this problem. Based on these findings, a model framework for a marketing decision-making environment is designed and its architecture …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering