Barbora Tomsu

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Obsah a význam psychologické smlouvy

Abstract:
Absolvenská práce se zabývá obsahem a významem psychologické smlouvy. Cílem práce je prozkoumat, nakolik mají zaměstnanci povědomí o funkci psychologické smlouvy a o její důležitosti v organizaci. Součástí práce je vypracování návrhu psychologické smlouvy pro samotnou organizaci. Práce je rozdělena do dvou částí: na teoretickou a praktickou. V teoretické části je uveden bližší popis samotného obsahu …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Kafková
  • Reader: Ing. Marta Mařešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Personální řízení

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.