Bc. Eliška Filípková

Bakalářská práce

Product placement ve filmech Marvel Cinematic Universe

Product placement in Marvel Cinematic Universe
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá fenomén product placementu na vybraných filmech produkovaných filmovým studiem Marvel Studios. V první části práce se zabýváme charakteristikou fenoménu product placementu. Jsou využity také odborné studie k analýze diváctví a jeho aspektů. Teoretická část slouží jako ukotvení pro druhou polovinu práce, která je zaměřena na Marvel Cinematic Universe (dále MCU). V práci se využívají …více
Abstract:
The bachelor's thesis examines the phenomenon of product placement on selected films produced by the film studio Marvel Studios. In the first part of the work we deal with the characteristics of the phenomenon. The theoretical part serves as an anchor for the second half of the work, which is focused on the Marvel Cinematic Universe (MCU), its marketing strategy and communication with viewers. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta