Mgr. Kristýna Štěpánková

Bachelor's thesis

Learner Translation Corpus: CELTraC (Czech-English Learner Translation Corpus)

Learner Translation Corpus: CELTraC (Czech-English Learner Translation Corpus)
Abstract:
Tato práce se zabývá kompilací a následnou chybovou anotací studentského překladatelského korpusu nazvaného CELTraC (Czech-English Learner Translation Corpus), který byl sestaven z původních českých textů a jejich překladů do angličtiny. Cílem tohoto pilotního projektu je otestovat možnosti Hypalu (korpusový nástroj pro automatické zarovnávání paralelních textů a manuální anotování chyb) a popsat samotné …more
Abstract:
This work deals with the compilation and the subsequent error tagging of CELTraC (Czech-English Learner Translation Corpus), a learner translation corpus composed of Czech original texts and their translations into English. The aim of this pilot project is to test the capabilities of Hypal (a corpus tool for automatic parallel text alignment and manual error tagging) and to describe the error-tagging …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Reader: Mgr. Jarmila Dezortová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta