Bc. Markéta Chalupníková

Diplomová práce

Sociální média a veřejná správa - praxe ve Francii

Social media and public administration - practices in France
Anotace:
Cílem diplomové práce „Sociální média a veřejná správa – praxe ve Francii“ je zjistit, do jaké míry vybraná francouzská města využívají Facebook pro účely e-participace. První část práce se zabývá rolí sociálních médií ve veřejné správě. Druhá část zahrnuje přehled již provedených studií v této oblasti. Vlastní výzkum práce se skládá z polostrukturovaných rozhovorů se správci sociálních sítí zkoumaných …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Social Media and Public Administration – Practices in France” is to analyze level of usage of Facebook for e-participation purposes by selected French cities. The first part is concentrated on describing the role of social media in public administration. In the second part the summary of realized papers in this field is presented. The third part is composed of semi …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa (Administration publique) / Veřejná správa (Administration publique)