Bc. Markéta Chalupníková

Master's thesis

Sociální média a veřejná správa - praxe ve Francii

Social media and public administration - practices in France
Abstract:
Cílem diplomové práce „Sociální média a veřejná správa – praxe ve Francii“ je zjistit, do jaké míry vybraná francouzská města využívají Facebook pro účely e-participace. První část práce se zabývá rolí sociálních médií ve veřejné správě. Druhá část zahrnuje přehled již provedených studií v této oblasti. Vlastní výzkum práce se skládá z polostrukturovaných rozhovorů se správci sociálních sítí zkoumaných …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Social Media and Public Administration – Practices in France” is to analyze level of usage of Facebook for e-participation purposes by selected French cities. The first part is concentrated on describing the role of social media in public administration. In the second part the summary of realized papers in this field is presented. The third part is composed of semi …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Public Administration / Public Administration