Michal Tkáčik

Bakalářská práce

Nasazení optického zesilovače pro EPON síť

Deployment of Optic Amplifier into the EPON Network
Anotace:
Cieľom tejto bakalárskej práce je otestovanie polovodičového optického zosilňovača v rámci siete EPON a poukázať na výhody jeho použitia. Teoretická časť sa skladá z jednotlivých kapitól v ktorých sú postupne definované vlastnosti optických prístupových sietí, ich základné časti a rozdelenie do skupín podľa spôsobu komunikácie. Popis pasívnych optických sietí a ich rozdelenie podľa použitých technológii …více
Abstract:
The goal of this bachelor’s thesis is to test semiconductor optical amplifier within EPON network and show the advantages of his use. The theoretical part consists of individual chapters where are gradually defined optical access networks, their properties, primary parts and their division to groups by method of communication. Passive optical networks and their division according to used transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Daniel Benedikovič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika